نمایش 1 - 10 از 331
درد دلی در آستانه پایان ماه شعبان/
خدایا! نکند شعبان به رمضان برسد و من همچنان فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ مانده باشم.
یادداشت/ دکترحسن رحیمی روشن
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا نوشت: نویسندگان سوسیالیزم و کمونیزم»سیاست را ابزاری در جهت اهداف اقتصاد می دانند.
یادداشت/ دکترحسن رحیمی روشن
دکتر حسن رحیمی روشن نوشت: سیاست متکی به راستی و صداقت است. سیاست وسیله هدایت انسان و جامعه انسانی را فراهم می‌آورد و هدفی دنیائی و اخروی دارد.
یکی گنجینه خود را در عمق سینه کش کوهی می‌جوید و هنوز آتشی برای دود کردن اسپند خروجش ، روشن دارد !
به قلم حسن رحیمی روشن/
حسن رحیمی روشن یکی از کارشناسان علوم سیاسی در کانال خود به کلیاتی در مورد سیاست ودانش سیاسی پرداخته است.
یادداشت/
انتظار واژه ای نهفته در جمعه ها وجمعه ها لبریز ازبی قراری انتظارها آقا جان این جمعه هم امید به وصل ظهورت به اشک حسرت نیامندت تبدیل وشد وچشم به راه رسیدن به جمعه دیگر.
یادداشت/مرادی مهر
با استعفای فرماندار اسدآباد باید منتظر ماند تا کدام دست غیبی می خواهد از راه برسد و این سیستم وقت گذرانی را به یک مدیریت جهادی تبدیل کند.
مجموعه یادداشتهای احمد کاظمی با بوی قرآن و مهدویت/
آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که به نحوی مربوط به امام عصرمان باشد؟
یادداشت/
نویسنده اسدآبادی نوشت: تروریست کسی است که ظلم می کند. متجاوز است. ظالم است. از مظلوم دفاع نمی کند. حق دیگران را می خورد. خدا را نمی شناسد.
یادداشت/فاطمه بگزاده
نویسنده اسدآبادی در راستای پویش مردمی #سیل_مهربانی با #مهر_مهدوی یادداشتی را نگاشت تا طعمی از حساب عشق و عاطفه مردم به حساب هر منطقه ای که حس می کند، تنهاست، واریز شود.

صفحه‌ها