نمایش 1 - 10 از 407
شاعر ملحمدره‌ای شعر طنزی را در خصوص کرونا سروده است.
یک نویسنده:
احمد کاظمی گفت: حضور ۴۲ درصدی در این انتخابات ارزشی بسیار فراتر از همه انتخابات مجالس قبلی بود و این یعنی پیروزی۲۰ بر۲۰۰ که خداوند از آن در قرآن اشاره کرده است.
یادداشت/
چشم بر هم زدیم و دوم اسفند از راه رسید تا بار دیگر انتخاب کنیم اصلح ترین را و بسازیم شهر و کشوری آباد و بدور از پینه های کهنه و خاکی که طبق قانون کشور عزیزمان نیاز است به نوعی خانه تکانی شود.
نویسنده اسدآبادی نوشت: یکی از مصادیق بارز آزادی در نظام جمهوری اسلامی حق انتخاب سرنوشت اجتماعی است‌.
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم نکاتی در جهت بصیرت افزایی انتشار داده شده است.
یک شهروندی اسدآبادی در یادداشتی با طرح چند سؤال انتظاراتش را از کاندیدایی که به مجلس راه می یابد، بیان کرد.
پاسخ به سئوالاتی درباره انتخابات اسفند 98؛
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی به سئوالاتی درباره انتخابات اسفند ۹۸ پاسخ داده شده است.
پاسخ به سئوالاتی درباره انتخابات اسفند 98؛
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی به سئوالاتی درباره انتخابات اسفند ۹۸ پاسخ داده شده است.
مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در اسدآباد، باحضور باشکوه و با بصیرت مردم انقلابی آغاز می‌شود.
یادداشت/
کشورگشایی در تاریخ و در دلها ماندگار نیست بلکه در پاره‌ی از مواقع بدنامی هم برای حاکمان در تاریخ بجا میگذارد مثل حمله وحشیانه مغول و صدها مورد مشابه در نتیجه اقتدار یک حکومت به روش و عمل برنامه و اهداف حاکمان آن مربوط است

صفحه‌ها