آخرین اخبار

18. ارديبهشت 1398 - 14:49   |   کد مطلب: 32487
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا نوشت: سیاست هم علم است هم هنر آنجا که سیاستمدار با اتفاقات پیشبینی نشده رو برو میشود و تصمیم صحیح می‌گیرد در واقع کار هنر مندانه ای کرده است‌‌.

به گزارش آوای سیدجمال، حسن رحیمی روشن در کانال خود در یادداشتی نوشت:

 سلسله عللی که در یک پدیده وجود دارد.

 1 -  خطی و دوری : خطی علتی است که یکبار در وقوع پدیده رخ می دهد اما علت دوری چند بار تکرار می شود . مثال : گذر از فئو دالیسم به صنعتی شدن یک بار رخ می دهد . امکان بازگشت به فئودالیسم ممکن نیست اما علت بحران اقتصادی دوری است . علت تورم قابل تکرار است .

2- علل ذهنی و عینی

 علت ذهنی یعنی آمادگی مردم جامعه از نظر فرهنگی وذهنی برای دریافت چیزیکه قرار است واقع شود و علت عینی شرایطی است که باعث وقوع یک یدیده می شود .

مثال:مارکس وقوع انقلاب سوسیالیستی مستلزم عبورجامعه از فئودالی به سرمایه داری به طور عینی لازم میداند. اما لنین معتقد است مرم جامعه این عبور را به صورت ذهنی دریافته باشند کافی است  

پس معلوم شد علوم انسانی تنوع و پیچیدگی بیشتری از علوم پایه دارد . محقق دیر به نتیجه می رسد ، در علوم طبیعی عکس این قضیه است . علوم انسانی غیر قابل لمس است

.اما همانگونه که پیشتر ذکر شد، در علم سیاست موضوع ، دولت و قدرت است وقابلیت پیش بینی هر دو وجود دارد .

 همانند  علم فیزیک موضوع ،  انرژی و حرکت است وقابلیت پیش بینی وجود دارد .بنا بر این محقق علوم سیاسی می تواندوقوع انقلاب یا پیروزی یک کاندیدا در انتخابات را بررسی و پیش بینی  کند

 

2- آیا سیاست هنر است ؟

 بر خی گفته اند سیاست وقتی معنی دارد که دونفر وجود داشته باشد (یا مجادله باشد) سیاست یک بازی یک نفره نیست پس هنر نیست در حالیکه هنر مند می تواند یک نفر باشد

.سیاست علم است و هنر نیست . بین عالم سیاست و سیاستمدار نیز  تفاوت وجود دارد کسی که بر اساس بخت و اقبال ، اتفاق و توطئه سیاستمدار شود  کار او نوعی هنر است.

اما برخی دیگر میگویند اگر عالم سیاست سیاستمدارهم بشود کار او با هنر ترکیب می شود .مثل رابطه پزشک و بیمار سیاست بیماری است وعالم سیاست پزشک است نتیجه اینکه سیاست هم علم است هم هنر آنجا که سیاستمدار با اتفاقات پیشبینی نشده رو برو میشود و تصمیم صحیح می‌گیرد در واقع کار هنر مندانه ای کرده است‌‌.

ادامه دارد.....

انتهای پیام/ن

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

نقشه ماهواره ای اسدآباد
پیش بینی وضعیت هوای اسدآباد
بانک ملت
https://telegram.me/Avaseyedjamal