آخرین اخبار

با سلام به شما خواننده گرامی
برای زنده نگهداشن نام سیدجمال در ایران اسلامی نام این ساین را آوای سیدجمال قراردادیم .
سید جمال‌الدین اسدآبادی (۱۲۵۴-۱۳۱۴ق) عالم روشنفکری که برای تقریب مذاهب اسلامی و وحدت اسلامی کوشید و با همین هدف، سفرهایی به مناطق مختلف جهان اسلام داشت. درباره موطن، زندگی و تفکر وی بین نویسندگان اختلاف است. میرزا رضای کرمانی از شاگردان او در ایران است.

نقشه ماهواره ای اسدآباد
پیش بینی وضعیت هوای اسدآباد