نمایش 1 - 3 از 3
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد گفت: ۴۰ درصد ظرفیت بستری‌ها برای موارد بحرانی و تصادفات احتمالی تعطیلات آماده شده است. 12/22/1397 - 13:29
گزارشی از انجمن حمایتی در اسدآباد؛ امروز یکی از اصلی‌ترین مشکل 223 بیمار و افراد نیازمند بحث اشتغال است که این انجمن در حمایت از آنان در حدی می‌تواند کمک کار باشد و این در حالی است که انجمن هیچ‌گونه اعتباری از هیچ یک از ارگان‌های دولتی دریافت نمی‌کند. 02/26/1395 - 08:00
پا یکی از مهم ترین اعضای بدن است، پا قلب دوم بدن است اما بسیاری از توجه به آن غافلند. ما به کمک پاهایمان تعادل خود را حفظ می‌کنیم. 06/11/1394 - 07:55
اشتراک در بیماران