نمایش 1 - 4 از 4
معاون فرماندار اسدآباد: معاون فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد دارای ۳۰ واحد مرغداری صنعتی بوده که صددرصد از این تعداد مرغداری ها بیمه نیست. 09/10/1398 - 15:21
معاون فرماندار اسدآباد: معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری اسدآباد از وجود 30 واحد لبنیاتی سنتی در این شهرستان خبر داد و گفت: باتوجه به دستورالعمل وزارت بهداشت باید روند فعالیت آنها نظارت شود. 08/27/1398 - 10:00
با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری همدان، دستگاههای اجرایی شهرستان اسدآباد، از زحمات یزدان آزرمی قدردانی و حمزه عبدکوند بار دیگر به عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی، اجتماعی فرمانداری این شهرستان معرفی شد. 06/27/1398 - 22:21
شهردار اسدآباد شهردار اسدآباد با اشاره به اینکه بودجه شهرداری اسدآباد 11 میلیارد تومان دانست و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از برجسته‌ترین برنامه‌های شهرداري طی امسال است. 06/15/1394 - 13:07
اشتراک در عبدکوند