نمایش 1 - 1 از 1
رئیس صنعت، معدن و تجارت اسدآباد خبر داد رئیس صنعت، معدن و تجارت اسدآباد از ایجاد فروشگاه‌های فوق‌العاده در سطح بازار اسدآباد خبر داد و گفت: با توجه به رکود اقتصادی در بازار امسال نمایشگاه فروش پاییزه نداریم. 06/19/1394 - 13:14
اشتراک در نمایشگاه