نمایش 1 - 2 از 2
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه اسدآباد خبر داد: مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه اسدآباد از احداث زمین والیبال در روستای چنارسفلی خبر داد و گفت: این پروژه 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آماده بهره برداری است. 05/11/1396 - 13:05
تولید کننده موفق اسدآبادی: جاسم خلجی یکی از تولیدکنندگان موفقی است که از طریق تسهیلات اقتصاد مقاومتی اقدام به تولید شترمرغ کرده و به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر کشوری معرفی در گفتوگویی می‌گوید: امروز با وجود این واحد تولیدی دیگر متکی به خانواده و دولت نیستم بلکه آنان را نیز کمک میکنم. 07/06/1394 - 17:25
اشتراک در بسیج سازندگی