نمایش 1 - 3 از 3
بخش هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ازدواج 02/26/1395 - 13:57
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین تهدیدات اقتصادی دشمنان، کشور باید در شرایطی قرار گیرد که آسیب پذیری کمتری در مقابل این تهدیدات داشته باشد و راه حل این موضوع اقتصادی مقاومتی همراه اقدام و عمل است که مورد تاکید علما و مراجع تقلید نیز قرار گرفته است. 01/16/1395 - 14:34
رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی: حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اهداف امریکا در منطقه، 180 درجه با اهداف ایران، متفاوت است. 08/10/1394 - 17:21
اشتراک در رهبر معظم انقلاب