نمایش 1 - 2 از 2
22 روز تا اربعین حسینی؛ 22 روز تا اربعین حسینی باقی است و ایستگاههای صلواتی در راستای خدمات رسانی به زائرین در حال برپایی است. 07/17/1397 - 13:25
در آستانه اربعین: سه ایستگاه صلواتی در مسیرهای رفت وبرگشت به کربلای معلی در شهر اسدآباد ایجاد شده است. 09/08/1394 - 12:15
اشتراک در ایستگاه صلواتی