نمایش 1 - 3 از 3
جاماندگان، خادمان زائران اربعین می‎شوند 6 ایستگاه صلواتی در مسیرهای ورودی و خروجی اسدآباد و 2 ایستگاه صلواتی در گردنه اسدآباد با توزیع 50 هزار وعده شام بین زائران حسینی در گردنه طی ایام اربعین برپا خواهد شد. 07/28/1397 - 13:36
22 روز تا اربعین حسینی؛ 22 روز تا اربعین حسینی باقی است و ایستگاههای صلواتی در راستای خدمات رسانی به زائرین در حال برپایی است. 07/17/1397 - 13:25
در آستانه اربعین: سه ایستگاه صلواتی در مسیرهای رفت وبرگشت به کربلای معلی در شهر اسدآباد ایجاد شده است. 09/08/1394 - 12:15
اشتراک در ایستگاه صلواتی