نمایش 1 - 2 از 2
بازخوانی عملیات به قلم قاسمعلی زارعی/ نویسنده کتاب "دست خدا" در سفری به میمک اشاره ای به بازخوانی عملیات در دوران دفاع مقدس کرد که قسمت دوم این بازخوانی همراه با حاشیه های سفر است. 05/24/1396 - 01:19
بازخوانی یک عملیات به قلم قاسمعلی زارعی/ نویسنده کتاب "دست خدا" در سفری به میمک اشاره ای به بازخوانی عملیات در دوران دفاع مقدس کرد که این مطلب را در دو قسمت ارائه کرده است. 05/22/1396 - 07:27
اشتراک در میمک