نمایش 1 - 4 از 4
نویسنده اسدآبادی نوشت: شهید محمود شهبازی اولین سپاه همدان؛ مردی که آوازه استقامت و مقاومتش نه تنها از زبان همرزمانش در جبهه‌های جنگ بلکه اثبات مقاومت در وصیت نامه اش پیداست، چه زیبا از روحانیت سخن گفته است و آنها را خاری در جشمان دشمن دانسته است. 03/01/1398 - 11:29
اینستاگرام گاهی می تواند انسان را از خودش بگیرد، خودش را با خودش غریبه کند؛ این غریبه شدن با خود انتهای نافرجامیست... 02/09/1398 - 12:18
یادداشت/فاطمه بگزاده نویسنده اسدآبادی در راستای پویش مردمی #سیل_مهربانی با #مهر_مهدوی یادداشتی را نگاشت تا طعمی از حساب عشق و عاطفه مردم به حساب هر منطقه ای که حس می کند، تنهاست، واریز شود. 01/25/1398 - 14:57
داستانی کوتاه به مناسبت یوم الله بهمن: حرف های آقای معلم برایم پر از آرامش بود وقتی گفت: -حالا یکی هست که پاکن اراده برداشته کمر همت بسته و می خواد ظلم ، زور و تاریکی رو از صفحه این مملکت محو کنه دیگه سکوت جایز نیست ، ما هم باید قلم مقاومت برداریم کمر همت ببندیم و پا به پاش قدم برداریم و پشتش رو بگیریم دست تو دستش بزاریم و نور و روشنایی رو به وجب به وجب مملکتمان بپاشیم. 11/11/1394 - 17:44
اشتراک در فاطمه بگزاده