نمایش 1 - 5 از 5
یادداشت/فاطمه بگزاده یک نویسنده با دیدن قندیل‌هایی روی بام یک اداره از زیبایی و قشنگی نعمت‌های خدا گفت. 11/16/1395 - 08:12
یادداشت/فاطمه بگزاده یک نویسنده اسدآبادی نوشت: یک ماه از زمستان می‌رود و هنوز خبری از آمدن برف نیست؛ کجا مانده ای زمستان؟ 10/22/1395 - 14:44
دلنوشته/فاطمه بگزاده گاهی نمی‌دانیم از کدام مقصد، چه زمانی و چه فصلی گرفتار شیطانی می‌شویم؛ زمانی که فصلش نه رنگ پاییز را دارد نه هوای زمستان، نه دل‌چسبی تابستان و نه دلپذیری بهار، کاش با قلاب هیچ گناهی از عمق مهربانی ‌خدا دور نیفتیم و صید صیاد غفلت نشویم؛ 10/21/1395 - 09:27
یادداشت/فاطمه بگزاده یک نویسنده اسدآبادی می گوید: سازمان ملل به کدامین خواب زمستانی فرو رفته ای که صدای ظلم را نمی شنوی؟ بیدار باش که مردمانی با بیداری تو حسرت یک خواب راحت دارند. 10/18/1395 - 08:40
داستانی کوتاه به مناسبت یوم الله بهمن: حرف های آقای معلم برایم پر از آرامش بود وقتی گفت: -حالا یکی هست که پاکن اراده برداشته کمر همت بسته و می خواد ظلم ، زور و تاریکی رو از صفحه این مملکت محو کنه دیگه سکوت جایز نیست ، ما هم باید قلم مقاومت برداریم کمر همت ببندیم و پا به پاش قدم برداریم و پشتش رو بگیریم دست تو دستش بزاریم و نور و روشنایی رو به وجب به وجب مملکتمان بپاشیم. 11/11/1394 - 17:44
اشتراک در فاطمه بگزاده