نمایش 1 - 2 از 2
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد خبر داد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد از تعهد کشت پاییزه 30 هزار هکتار غلات در اسدآباد خبر داد و گفت: کشت کلزا امسال نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. 10/18/1397 - 12:41
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد خبر داد: مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد گفت: در سال‌جاری در مزارع اسدآباد31 هزار هکتار غلات پاییزه کشت شد. 11/17/1394 - 09:23
اشتراک در غلات