نمایش 1 - 2 از 2
یادداشت/ نویسنده اسدآبادی نوشت: تروریست کسی است که ظلم می کند. متجاوز است. ظالم است. از مظلوم دفاع نمی کند. حق دیگران را می خورد. خدا را نمی شناسد. 01/26/1398 - 12:41
مگر وظیفه سازمان ملل برقراری صلح و امنیت نیست ؟! پس چرا؟؟؟؟ 12/08/1394 - 09:33
اشتراک در سازمان ملل