نمایش 1 - 2 از 2
پیش از ظهر امروز مراسم نکوداشت سیدجمال الدین اسدآبادی برگزار شد 12/18/1397 - 13:48
در پی ثبت نام سید جمال‌الدین اسدآبادی به نام افغانی‌ها در یونسکو: جای بسی تأمل دارد که چرا مسئولان ما چه مجلسی و چه دولتی، وقت نام سیدجمال الدین اسدآبادی را افغانی‌ها به مصادره بردند، دم نزدند و به روی خود هم نمی‌آورند، البته این مهم تنها مختص سید جمال الدین نیست چرا که نام دیگر مفاخر ایرانی هم یکی پس از دیگری به دیگر کشورها ثبت در یونسکو شده و می‌شود. 12/17/1394 - 10:36
اشتراک در سیدجمال اسدآبادی