نمایش 1 - 2 از 2
در جلسه هماهنگی بزرگداشت سالگرد شهید همدانی مطرح شد مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه نباید برنامه بزرگداشت سالگرد شهید همدانی جنبه سیاسی و جناحی پیدا کند، گفت: استانداری همدان سخنران این بزرگداشت را قبول ندارد. 07/16/1397 - 15:56
وقتی فرمانداری رباط کریم برای سیدجمال الدین اسدآبادی بزرگداشت می‌گیرد، مسئولان شهر این شخصیت فرهیخته باید سنگ تمام بگذارند و تنها به یک بزرگداشت اکتفا نکنند. 12/17/1394 - 11:00
اشتراک در بزرگداشت