نمایش 1 - 1 از 1
شاعر پیشکسوت اسدآبادی: شاعر پیشکسوت اسدآبادی با بیان اینکه اشعار حافظ شیرازی پرمغز و پر از تازگی است، گفت: امروز هم اشعار این شاعر برجسته بر تنویر افکار عمومی اثربخش است. 07/20/1396 - 07:57
اشتراک در شاعر