نمایش 1 - 4 از 4
یکی گنجینه خود را در عمق سینه کش کوهی می‌جوید و هنوز آتشی برای دود کردن اسپند خروجش ، روشن دارد ! 02/02/1398 - 12:23
نامه یک زائر حسینی برای یک جانباز قطع نخاعی جامانده از قافله زائران/ نویسنده کتاب دست خدا در یادداشتی برای یک جانباز که قطع نخاعی که نمیتواند در پیاده روی اربعین حسینی شرکت کند، نوشت: 07/28/1397 - 12:19
در آستانه عملیات میمک؛ قاسمعلی زارعی در آستانه عملیات میمک یکی از عملیتهای دوران دفاع مقدس نوشت. 07/20/1397 - 11:50
یادداشت/جاری شدن لبخند شیرین بر لبان زوجی در دفتر وکالت: قاسمعلی زارعی نویسنده کتاب «دست خدا» همان اسدآبادی که روزهای سخت جنگ را متحمل شد، امروز در دفتر وکالت خود شیرینی را به زندگی زوجی که فقط 45 روز از زندگی‌شان می‌گذشت، با گذشت از حق الوکاله آنان را به زندگی بازگرداند. 02/11/1395 - 10:36
اشتراک در قاسمعلی زارعی