نمایش 1 - 2 از 2
یادداشتی بر اساس آیات قرآنی/ نویسنده کتاب "نشانی" در بخش دیگری باتوجه به احادیث و آیات قرآنی به موضوع زلزله اتفاق است یا تنبیه پرداخته است؛ 09/14/1396 - 07:57
یادداشت/احمد کاظمی نویسنده کتاب "نشانی" نوشت: عیار خلوص بندگی هیچ حماسه‌ای با حماسه عاشورا قابل قیاس نیست و این نشانه ارادت خالص و پیوند سید الشهدا(علیه السلام) و یاران باوفایش با خداوند مهربان است. 07/30/1396 - 13:14
اشتراک در احمدکاظمی