نمایش 1 - 1 از 1
در جلسه هماهنگی بزرگداشت سالگرد شهید همدانی مطرح شد مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه نباید برنامه بزرگداشت سالگرد شهید همدانی جنبه سیاسی و جناحی پیدا کند، گفت: استانداری همدان سخنران این بزرگداشت را قبول ندارد. 07/16/1397 - 15:56
اشتراک در قایباف