نمایش 1 - 1 از 1
خداحافظی با ریاست بعداز 10 سال؛ علی حیدری رئیس سابق صنعت، معدن و تجارت اسدآباد بعداز گذشت حدود 10 سال از اسدآباد رفت و جای خود را به رحیم قربانی یکی از کارمندان اداره دارایی شهرستان داد. 07/17/1397 - 09:16
اشتراک در رئیس