نمایش 1 - 1 از 1
توسط کابران همدانی صورت گرفت؛ امروز به دنبال مخالفت استانداری همدان با سخنران مراسم شهید همدانی هشتک #استانداری_سیاست_زده داغ ترین هشتک در توییتر شد. 07/17/1397 - 23:19
اشتراک در مخالفت با سخنرانی قالیباف