نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه اسدآباد: امام جمعه اسدآباد گفت: امروز در جای جای جهان شهید «محمدحسین فهمیده» را به عنوان اسطوره تاریخی می‌شناسند که برای جوانان کشور ایران اسلامی موجب مباهات است. 08/06/1397 - 20:43
اشتراک در زنگ مقاومت