نمایش 1 - 5 از 5
رئیس دامپزشکی شهرستان اسدآباد خبر داد: رئیس دامپزشکی شهرستان اسدآباد از آغاز واکسیناسیون علیه بیماری ویروسی آبله در جمعیت دام سبک شهرستان اسدآباد از ابتدای سال جاری خبر داد. 02/07/1398 - 20:38
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص دامپزشکی دستاورد انقلاب اسلامی است، گفت: حدود 41 درصد کارکنان بخش دولتی و 45 درصد کل پرسنل بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی شهرستان اسدآباد دارای مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی هستند، 11/23/1397 - 10:29
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص دامپزشکی دستاورد انقلاب اسلامی است، گفت: در حال حاضر 5 دکتر دامپزشک، 5 نفر در رشته های مختلف کارشناسی علوم آزمایشگاهی و بهداشت مواد غذایی دامپزشکی و 2 نفر با مدرک کاردانی دامپزشکی مشغول خدمات رسانی در بخش دولتی هستند. 11/21/1397 - 23:30
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد خبر داد رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد از ارائه خدمات رایگان واکسیناسیون دام‌ها در اسدآباد خبر داد. 11/11/1397 - 09:45
روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد این شهرستان از بازدید مشترک اداره دامپزشکی با ادارات فرمانداری ،معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی، صنعت،معدن،تجارت،تعزیرات حکومتی شهرستان از مراکز عرضه مواد خام دامی و غذایی خبر داد. 08/11/1397 - 20:56
اشتراک در دامپزشکی