نمایش 1 - 2 از 2
اعضای کارگروه ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سلامت اسدآباد با حضور در شهرک جانبازان از این منطقه بازدید کردند. 12/20/1397 - 13:54
روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد این شهرستان از بازدید مشترک اداره دامپزشکی با ادارات فرمانداری ،معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی، صنعت،معدن،تجارت،تعزیرات حکومتی شهرستان از مراکز عرضه مواد خام دامی و غذایی خبر داد. 08/11/1397 - 20:56
اشتراک در بازدید