نمایش 1 - 1 از 1
جانشین فرماندهی سپاه اسدآباد عنوان کرد سرهنگ امیدعلی الیاسی گفت: ۱۳ آبان ماه همواره به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پر از افتخار انقلاب شکوهمند اسلامی باقی خواهد ماند. 08/15/1397 - 12:25
اشتراک در آبان