نمایش 1 - 2 از 2
سرپرست فرمانداری اسدآباد خبر داد: سرپرست فرمانداری شهرستان اسدآباد از بهره‌برداری پروژه سد نعمت‌آباد در سالجاری خبر داد و گفت: برای تکمیل این سد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است. 02/21/1398 - 09:15
فرمانداراسدآباد خبرداد: فرمانداراسدآباد از پیشرفت 95 درصدی سد نعمت آباد اسدآباد خبر داد. 08/15/1397 - 12:37
اشتراک در سد نعمت آباد