نمایش 1 - 3 از 3
معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین: معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز سؤال خیلی‌هاست که وقتی ما می‌توانیم زیردریایی با سرعت 120 کیلومتر در سرعت بسازیم و در علوم مختلف حرف اول را بزنیم، چرا باید توی صف گوشت بایستیم؟ یقینا این کار به دست آدم بی درد است. 11/18/1397 - 17:45
در ادامه پیگیری مطالبه کارکنان خدماتی بیمارستان قائم(عج) اسدآباد معاون منابع و توسعه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: : هیچ شرکتی حق اخراج کارکنان را نداشته و اگر فردی هم در اعتراض به عدم پرداخت حق و حقوقش، اخراج شده ما می‌توانیم پیگیر شکایتی که او در اداره کار انجام داده، باشیم 10/29/1397 - 09:29
یادداشت/ مسئولان اداره راه و شهرسازی نسبت به گردنه اسدآباد بی توجهی اند. 09/17/1397 - 11:39
اشتراک در مطالبه