نمایش 1 - 1 از 1
دبیر هیئت رئیسه مجلس دبیر هیئت رئیسه مجلس گفت: بار بودجه‌ای دولت از درآمدهای نفتی رو به کاهش بوده و منابع اعتباری بودجه متکی به درآمدهای دولت از محل فروش واگذاری‌ها، مالیات و کوچک‌سازی دولت تنظیم شده است. 10/14/1397 - 10:58
اشتراک در دبیر هیئت رئیسه مجلس