نمایش 1 - 1 از 1
در فصل سرما اسدآبادی‌ها در فصل سرما روزانه ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف می‌کنند. 10/18/1397 - 12:29
اشتراک در مکعب گاز