نمایش 1 - 2 از 2
نماینده مردم ملایر در مجلس نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: هستند کسانی که از انقلابیون و همراهان امام بودند اما امروز دستشان در دست دشمن و مزدور دشمن هستند و نباید حساب اینها را به حساب انقلاب بگذاریم. 11/19/1397 - 20:38
نماینده مردم ملایر در مجلس مطرح كرد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود مزیت‌ طرح تحول نظام سلامت، اما ایجاد فاصله دریافتی بین پرستاران و پزشکان از نقاط ضعف آن بود که در این امر پرستاران آسیب دیدند. 10/23/1397 - 09:10
اشتراک در نماینده مردم ملایر