نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار شهرستان اسدآباد: فرماندار شهرستان اسدآباد با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در این شهرستان وجود دارد که در اولویت است، گفت: انتظار می‌رود که دولت بیشترین بودجه را در حوزه‌های عمرانی اختصاص دهد نه در جاری؛ 09/14/1396 - 09:13
اشتراک در حوزه‌های تأمین آب