نمایش 1 - 1 از 1
قائم مقام سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل: قائم مقام سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل جریان دانشجویی را مترادف با آرمان‌خواهی خواند و گفت: امروز نباید در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا و صهیونیست در مسئله قدس و فلسطین ساکت نشست. 09/16/1396 - 12:20
اشتراک در مسئله قدس