نمایش 1 - 1 از 1
در طی 40 سال امروز 2 هزار و ۲۷۴ دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی در اسدآباد وجود دارد که در واقع رشد ۲۸۴ برابری را نشان می‌دهد و تمام کارهای کشاورزی با این امکانات انجام می‌شود. 11/21/1397 - 14:28
اشتراک در 40 سال