نمایش 1 - 1 از 1
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد گفت: ۴۰ درصد ظرفیت بستری‌ها برای موارد بحرانی و تصادفات احتمالی تعطیلات آماده شده است. 12/22/1397 - 13:29
اشتراک در یوسفی