نمایش 1 - 1 از 1
دانلود نوحه خوانی در عزای حضرت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) با نوای «میثم مطیعی»؛ «نصیب ما یا رسول الله پس از تو اندوه و بیم است / نه تنها شیعه، که بعد از تو تمام عالم یتیم است / کدامین پیغمبر آیا بود چنین دلسوز امت؟ / که چشم از دنیا نبستی و نشد جان تو راحت» [واحد] (5:40); 09/07/1395 - 19:42
اشتراک در بعد-از-تو-تمام-عالم-یتیم-است