نمایش 1 - 1 از 1
مدیر آبفار اسدآباد اعلام کرد: به دنبال دریافت پیام مردمی مبنی بر گل آلود بودن آب روستای خاکریز اسداباد و سنگ کلیه گرفتن اهالی این روستا، رئیس امور آبفار اسدآباد اعلام کرد که آب این روستا گل آلود نیست و البته ممکن است ماسه محدودی در ته مخزن آب باشد. 03/04/1398 - 11:29
اشتراک در مدیر آبفار اسدآباد