نمایش 1 - 1 از 1
عکس نوشت/ رهبر انقلاب فرمودند: جنبش دانشجویی به معنای حرکت جهادی در مسیر و در خدمت آرمانهای انقلاب است و نه بر ضد آرمانها سخن گفتن؛ 10/14/1395 - 10:08
اشتراک در آرمانهای انقلاب