نمایش 1 - 1 از 1
گزارش تصویری/ دانش آموزان شهر اسدآباد در پی درگذشت رئیس تشخیص مصلحت نظام مراسم ترحیمی در این راستا برگزار کردند. 10/20/1395 - 20:03
اشتراک در درگذشت رئیس تشخیص مصلحت نظام