نمایش 1 - 2 از 2
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه در شهرستان اسدآباد گرانی اقلام و کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: به طور میانگین و در اجرای طرح نظارتی، ما قریب به 80 تا 100 واحد صنفی را نظارت و بازرسی کردیم که روال قیمت‌ها در اسدآباد مثل گذشته بوده است. 08/30/1398 - 08:00
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: یک نهاد خدماتی به علت استنکاف از اجرای حکم دیوان عدالت اداری و دریافت هزینه مازاد به پرداخت ۲۵۲ میلیارد ریال جریمه نقدی و استرداد وجوه اضافه دریافتی محکوم شد. 06/11/1398 - 21:44
اشتراک در تعزیرات حکومتی