نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با شهادت حضرت علی اصغر(ع)؛ در راستای شناساندن شخصیت حضرت علی اصغر(ع)، و با حمایت رئیس شورای هیئات مذهبی اسدآباد و پیگیری‌های خبرنگار آوای سیدجمال، کتاب "گهواره سرخ" در اسدآباد رونمایی می شود. 06/15/1398 - 07:16
اشتراک در شهادت حضرت علی اصغر(ع)