نمایش 1 - 1 از 1
معاون فرماندار اسدآباد: معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری اسدآباد از وجود 30 واحد لبنیاتی سنتی در این شهرستان خبر داد و گفت: باتوجه به دستورالعمل وزارت بهداشت باید روند فعالیت آنها نظارت شود. 08/27/1398 - 10:00
اشتراک در لبنیات