نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه در شهرستان اسدآباد گرانی اقلام و کالاهای اساسی وجود ندارد، گفت: به طور میانگین و در اجرای طرح نظارتی، ما قریب به 80 تا 100 واحد صنفی را نظارت و بازرسی کردیم که روال قیمت‌ها در اسدآباد مثل گذشته بوده است. 08/30/1398 - 08:00
اشتراک در قیمت کالاها