نمایش 1 - 1 از 1
معاون فرماندار اسدآباد: معاون فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد دارای ۳۰ واحد مرغداری صنعتی بوده که صددرصد از این تعداد مرغداری ها بیمه نیست. 09/10/1398 - 15:21
اشتراک در مرغداری