نمایش 1 - 5 از 5
توسط کابران همدانی صورت گرفت؛ امروز به دنبال مخالفت استانداری همدان با سخنران مراسم شهید همدانی هشتک #استانداری_سیاست_زده داغ ترین هشتک در توییتر شد. 07/17/1397 - 23:19
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان گفت: کاهش تعداد ازدواج ثبتی در سطح استان در مقایسه با 2 سال اخیر هشداردهنده است. 06/22/1394 - 08:11