نمایش 1 - 5 از 5
توسط کابران همدانی صورت گرفت؛ امروز به دنبال مخالفت استانداری همدان با سخنران مراسم شهید همدانی هشتک #استانداری_سیاست_زده داغ ترین هشتک در توییتر شد. 07/17/1397 - 23:19
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان گفت: کاهش تعداد ازدواج ثبتی در سطح استان در مقایسه با 2 سال اخیر هشداردهنده است. 06/22/1394 - 08:11
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان با بیان اینکه در شهرستان‌ها تشکیل قرارگاه‌های زیستی با مسئولیت فرمانداران مطرح است، گفت: در پدافند غیر عامل شناسنامه مدونی مشتمل بر شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات حوزه شهرستان، وجود ندارد. 06/11/1394 - 08:34
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری همدان مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری همدان با بیان اینکه در بخش پیرسلمان هیچ کدام از دهیاران تمام وقت نیستند، گفت: بر اساس جمعیت بین هزار تا 1500 نفر در روستا و توانمندی دهیار آن روستا میتوان آنان را به تمام وقت ارتقاء داد . 05/29/1394 - 01:12
معاون اسبق سیاسی امنیتی استانداری همدان: معاون اسبق سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه برخی از افراد همواره تنها و تنها با نام انقلاب و امام (ره) بودند و برخی دیگر نیز بار انقلاب را به دوش کشیدند. 05/18/1394 - 05:43
اشتراک در استانداری همدان