نمایش 1 - 3 از 3
رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد: رئیس شعبه تأمین اجتماعی اسدآباد با بیان اینکه 45 درصد جمعیت اسدآباد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، گفت: از بهمن سال گذشته تا کنون 274 میلیارد ریال به مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان پرداخت شده است. 11/20/1397 - 14:28
رئیس تأمین اجتماعی اسدآباد خبر داد رئیس اداره تأمین اجتماعی اسدآباد با بیان اینکه 4 هزار و 934 نفر در تأمین اجتماعی این شهرستان مستمری‌بگیر هستند، گفت: بیش از 236 میلیارد ریال مستمری به این تعداد بیمه شده پرداخت شده است. 02/11/1395 - 14:34
پنجمین المپیاد ورزشی کشتی آزاد سازمان تامین اجتماعی کشور که از 15 مردادماه به میزبانی اردبیل برگزار شد، نمایندگان همدان خوش درخشیدند. 05/19/1394 - 07:27
اشتراک در تامین اجتماعی