نمایش 1 - 7 از 7
امام جمعه شهر اسدآباد: امام جمعه شهرستان اسدآباد گفت: شرمساری تنها چیزی است که عاید امریکای مکار شده است 08/11/1397 - 20:21
امام جمعه اسدآباد در راستای تقویت برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد یکی بود و نبود دنیا مردی بوده و هست که در مسیر مثبت گام برداشته و خیرش به مردم رسیده است. 06/14/1394 - 10:29
برپایی نماز وحدت در اسدآباد یک کار فرهنگی است امام جمعه اسدآباد امام جمعه اسدآباد یکی از دغدغه‌های اصلی خود را امور فرهنگی دانست و گفت: در همین راستا نماز وحدت در سطح مساجد محلات اسدآباد را برپا کردیم. 05/30/1394 - 11:29
آمریکا دشمن شماره یک ما است رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه یک عده می خواهند فرهنگ آمریکائی‌ها را در جامعه دنبال وارد کنند، گفت: آمریکا دشمن شماره یک ما است و آنانی که قند در دل‌هایشان آب شده که مسائل تمام شده، بدانند این مسائل ادامه دارد. 05/30/1394 - 11:03
30 مردادماه صورت می‌گیرد امام جمعه اسدآباد از برگزاری سمینار ائمه جمعه استان همدان در 30 مردادماه در این شهرستان خبر داد. 05/14/1394 - 07:29
اشتراک در امام جمعه اسدآباد