نمایش 1 - 3 از 3
گزارشی از بنای یادبودی که در دو نهاد گم شد چندسالی است که بنای یادبود سید جمال‌الدین اسدآبادی دو تکه شده و بین دو اداره میراث فرهنگی و دانشگاه علمی کاربردی تقسیم شده و همین دودستگی موجب کاهش جمعیت بازدیدکنندگان و کمبود فضا برای دانشجویان شده است. 12/10/1394 - 11:41
رئیس دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد رئیس دانشگاه علمی کاربردی اسدآباد خواستار شد: این دانشگاه برای پذیرش دانشجو نیازمند یک فضای مستقل آموزشی است 11/24/1394 - 11:41
اشتراک در دانشگاه علمی کاربردی