نمایش 1 - 5 از 5
آیا مصلحت اندیشی های سیاسی،قومی وسفارشی در حذف یک مدیر و جایگزینی مدیری کم توان،دلیل موجّهی برای عزل و نصب ها است؟! 08/15/1396 - 08:53
آقای استاندار؛ بالاخره، با اعلام رسمی هیئت دولت و البته پس از گمانه زنی های بسیار رسانه ها،بار دیگر، محمد ناصر نیکبخت بر مسند استانداری همدان تکیه زد. 07/04/1396 - 13:59
خبرنگار نافع، پیگیر خبر منتشرشده از جا به جا شدن یا نشدن استاندار همدان شد. 06/15/1396 - 22:56
استاندار همدان: استاندار همدان از تأييد انتخابات شورای اسلامی شهر همدان خبر داد. 04/08/1396 - 13:12
اشتراک در استاندار همدان